Projektledning och installation

Vi projektleder installationen av din nya logistiklösning början till slut. Vi levererar och installerar all hårdvara och mjukvara, inklusive våra patenterade skåp, returenheter och nätverkskomponenter. All mjukvara är utvecklad och uppdateras regelbundet av TEXI. Vi kör omfattande tester innan du går live med din nya lösning.

Projektledning och installation

Ett vanligt installationsprojekt består av följande delar

Hela projektet tar ca 5 månader från start till överlämning.

1. Projektadministration

Vi projektleder leverans, installation och driftsättning av all offererad utrustning.

4. Tillverkning och leverans

Vi säkerställer att alla våra produkter produceras enligt våra höga kvalitetskrav, och levereras till kunden på utsatt tid.

7. Dokumentation och utbildning

Vi producerar systemspecifikation och manualer för kundens unika system.

2. Infrastruktur och nätverk

Vi bistår kunden inom byggteknik, el- och nätverk för att säkerställa en funktionell lösning.

5. Installation och uppstart

Vi installerar logistiklösningen och bistår vid uppstart.

8. Test och överlämning

Tillsammans med kunden genomförs alltid acceptanstester och provkörning av systemet innan överlämning.

3. Systemintegration

Vi bistår kunden vid integration av kort- och textildata.

6. Textilbehov

Vi kan bistå med kartläggning av kundens textilbehov, textiltyper samt rutiner.

Om Oss

TEXI förenklar vardagen och låter dig fokusera på kärnverksamheten
Det hela började med behovet av en enkel och flexibel logistiklösning för arbetsplagg; att slippa flaskhalsar och kunna säkerställa att den rätta mängden textiler finns i lager när de behövs. Vi strävar ständigt efter att göra våra kunders dagliga textillogistik enkel. För vi vet att när denna process flyter på som den ska, drar våra kunder nytta av minimerat svinn av artiklar, optimal användning av textillager, ökat lagringsutrymme, minskade väntetider och bättre hygien. Vår slutsats är att en enklare textillogistik sparar pengar och ger våra kunder möjligheten att ägna mer tid åt kärnverksamheten.