Full spårbarhet genom hela flödet

Med hjälp av TLS kan ni enkelt följa en artikel genom hela processen från upphämtning, genom tvättanläggningen och tillbaka till skåpen. Därmed vet ni alltid om en artikel t.ex. är smutsig, tvättas, transporteras eller vem som använder artikeln just nu. Status på artiklar uppdateras i realtid via tre huvudkomponenter: TEXI Dispenser Cabinets, TEXI Return Unit och TEXI Management System. Detta möjliggörs genom att RFID-chippen som är insydda i artiklarna kommunicerar med TEXI Management System (TMS). Lösningen säkerställer samtidigt att rätt mängd artiklar finns i lager när du behöver dem.

TEXI Dispenser Cabinet

I TEXI Dispenser Cabinet ligger textilierna enkelt tillgängliga för användarna. Efter att de identifierat sig med sitt passerkort öppnas skåpet och användaren kan ta ut önskade kläder.

Läs mer

TEXI Return Unit

TEXI Return Unit används för snabb och enkel återlämning av smutsiga arbetskläder. När användaren lägger sitt plagg i returenheten krediteras användarens konto automatiskt.

Läs mer

TEXI Management System

I TEXI Management System får du full översikt över plagghanteringen och kan följa plaggets livscykel och enkelt sköta administration av hela systemet.

Läs mer

Vi tar även hand om

Projektledning och installation

Läs mer

Service

Läs mer

Om Oss

TEXI förenklar vardagen och låter dig fokusera på kärnverksamheten
Det hela började med behovet av en enkel och flexibel logistiklösning för arbetsplagg; att slippa flaskhalsar och kunna säkerställa att den rätta mängden textiler finns i lager när de behövs. Vi strävar ständigt efter att göra våra kunders dagliga textillogistik enkel. För vi vet att när denna process flyter på som den ska, drar våra kunder nytta av minimerat svinn av artiklar, optimal användning av textillager, ökat lagringsutrymme, minskade väntetider och bättre hygien. Vår slutsats är att en enklare textillogistik sparar pengar och ger våra kunder möjligheten att ägna mer tid åt kärnverksamheten.